همايش ملي زن و توسعه پايدار روستايی | مشهد – 23 مهر 1393

        فراخوان همایش های کشاورزی و علوم وابسته              

همايش ملي زن و توسعه پايدار روستايی

تحقق عدالت اجتماعي بدون دسترسي تمامي اقشار جامعه به فرصت هاي برابر، امکان پذير نيست، جامعه روستايي ايران در طول تاريخ با تنگناهاي متعددي روبه رو بوده است و به همين دليل، هيچ گاه فرصت لازم جهت رقابتي سالم و همسنگ با مراکز جمعيتي بزرگ ( شهرها) نداشته که بسياري از مشکلات شهري و روستايي کشور را سبب شده است. دراين بين زنان روستايي تنگناهاي بيشتري را تجربه کرده اند بنابراين براي رسيدن به توسعۀ پايدار روستايي، توجه به زنان از اهميت ويژه­اي برخوردار است و توسعه انساني پايدار جز از طريق برقراري مساوات و برابري بين جنسيت ممکن نخواهد بود و تا زماني که زنان خارج از گردونه توجه و تصميم گيريها باشند، توسعه همچنان دست نيافتني خواهد بود.

با توجه به برگزاري موفق اولين همايش جغرافيا و برنامه ريزي توسعه روستايي در روزهاي 23 و 24 آذر ماه 1390 و تحقق بسياري از مصوبات اساسنامۀ آن از جمله نام گذاري روزي به نام روستا در کشور ( 15 مهر) و تاسيس «انجمن علمي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ايران در بهمن ماه 1392 » و لزوم تداوم چنين همايش هايي، دانشگاه فردوسي مشهد، هسته پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي خراسان و انجمن علمي جغرافيا و برنامه ريزي توسعه روستايي ايران با همکاري سازمان ها و نهاد هاي دولتي و غير دولتي کشوري، دومين همايش خويش را با عنوان «زن و توسعه پايدار روستايي» در 23 مهر ماه همزمان با «روز جهاني زن روستايي» ( 15 اکتبر)، در مشهد برگزار نمايند. به اين منظور از کليه دانشگاهيان، پژوهشگران، مديران، کارشناسان و مشاوران دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با امور زنان روستايي، دعوت مي شود با ارائه مقاله و يا حضور خود ما را در برگزاري هرچه بهتر و کاربردي تر کردن اين همايش ياري نمايند.

 

محورهای همایش :

زنان روستايي و توسعه اقتصادي

 • زنان روستايي ، اشتغال وکار آفريني
 • توانمند سازي زنان روستايي
 • زنان روستايي ، امنيت غذايي ومعيشت پايدار
 • زنان روستايي و کسب وکارهاي کوچک زنان روستايي و توسعه اجتماعي و فرهنگي

زنان روستايي و توسعه اجتماعي و فرهنگي

 • زنان روستايي و سرمايه اجتماعي
 • زنان روستايي و حقوق شهروندي
 • زنان روستايي و حاشيه نشيني
 • زنان و مشارکت روستايي
 • زنان روستايي و نابرابري هاي جنسيتي
 • زنان روستايي و سياست هاي جمعيتي
 • زنان روستايي و جامعه اطلاعاتي ( شکاف ديجيتالي، IT …)
 • زنان روستايي، دانش بومي و فناوري هاي نوين
 • زنان روستايي و کيفيت زندگي
 • زنان و توسعه فرهنگي در مناطق روستايي زنان ؛ مديريت روستايي و زيست محيطي

زنان ؛ مديريت روستايي و زيست محيطي

 • زنان و مديريت روستايي
 • زنان روستايي ، تعاوني ها و تشکل هاي مردمي، NGOs
 • زنان ، الگوهاي گذران اوقات فراغت و گردشگري روستايي
 • زنان ، بهداشت و سلامت محيط زيست روستايي • زنان و مديريت بحران در نواحي روستايي

 

تاریخ های مهم:

 • مهلت دریافت مقالات : 30 مردادماه 1393
 • اعلام نتایج داوری : 20 شهریورماه 1393
 • زمان برگزاری همایش : 23 مهرماه 1393

 

آدرس دبیرخانه : مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي، طبقه سوم، هسته پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي خراسان   –  کد پستي :48883 – 91779

تلفکس: 8796827-0511

تلفن همراه دبير اجرايي همايش : 09105519112

پست الکترونيکي: grp2@um.ac.ir

وب سايت: http://grp2.um.ac.ir

.

این همایش تحت حمایت رسانه ای مپکا (مرجع پژوهش های کشاورزی ایران) برگزار و مجموعه مقالات آن نیز در مپکا منتشر خواهد گردید.

بانک مقالات کشاورزی ایران – مرجع مقالات همایش و کنفرانس کشاورزی – مرجع مقالات همایش و کنفرانس محیط زیست – مرجع مقالات همایش و کنفرانس شیلات – مرجع مقالات همایش و کنفرانس منابع طبیعی – مرجع مقالات همایش و کنفرانس زراعت – مرجع مقالات همایش و کنفرانس باغبانی – مرجع مقالات همایش و کنفرانس خاکشناسی – بانک مقالات کشاورزی و منابع طبیعی – بانک مقالات محیط زیست و شیلات – بانک مقالات زراعت و باغبانی – مقالات علمی و پژوهشی – مجلات علمی و پژوهشی کشاورزی ایران – lv[u lrhghj ;ah,vcd – ;ah,vcd – lkhfu xfdud – lpdx cdsj – adghj – lpln hslhudgd h,g – l\;h – mapka – lv[u \c,iad – fhk; lrhghj ;ah,vcd – lrhghj – fhyfhkd – همایش های کشاورزی سال ۱۳۹۳ – همایش های باغبانی سال ۱۳۹۳ – همایش های محیط زسیت سال ۱۳۹۳ – همایش های شیلات سال ۱۳۹۳ – همایش های صنایع غذایی سال ۱۳۹۳ – همایش های گیاهان دارویی سال ۱۳۹۳ – همایش های توسعه پایدار سال ۱۳۹۳ – همایش های کارآفرینی سال ۱۳۹۳ – همایش های دامپروری سال ۱۳۹۳ – همایش های منابع طبیعی سال ۱۳۹۳ – همایش های زراعت و اصلاح نباتات سال ۱۳۹۳ – همایش های طیور سال ۱۳۹۳ – همایش های اقتصاد کشاورزی سال ۱۳۹۳ – همایش های ترویج و آموزش کشاورزی سال ۱۳۹۳ – همایش های جنگل سال ۱۳۹۳ – همایش های مرتع و آبخیز سال ۱۳۹۳ –

6819 6819 و

واژگان مهم متن: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬... آخرین مقالات ثبت شده در سایت مپکا ...
 • مقایسه تغییرات مکانی ‌مؤلفه های رواناب و رسوب و برخی پارامترهای کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از زمین آمار در منطقه فندقلوی استان اردبیل
 • بررسی روابط بین تولید رواناب و رسوب با خصوصیات خاک و پوشش گیاهی با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران در منطقه فندقلوی استان اردبیل
 • علل پیدایش آب بندانها وبررسی وضعیت موجود آن در استان گیلان
 • نقش هیدرولوژی حوضه آبخیز رودخانه آجی چای در شهرستان سراب و در یاچه ارومیه در آذربایجان شرقی
 • بررسی رابطه جمعیت و بارندگی در وقوع سیل در استان گیلان
 • بررسی استحصال جریان های سطحی به شیوه سنتی و نوین با هدف احیای اراضی و کاهش فرسایش خندقی در لیاول رودبار
 • بررسی کارآیی تصاویر ماهواره ای مودیس در برآورد تبخیر و تعرق شالیزارهای شهرستان رشت
 • روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی- اشل در رودخانه های طبیعی
 • بررسی گرادیان بارندگی در استان گیلان با استفاده از روابط تک متغیره و چند پارامتری
 • پهنه بندی مناطق مستعد استحصال آب باران برای حیات وحش با استفاده از روش سلسله مراتبی
 •  
    ... جدیدترین رویدادها و همایش های علمی ثبت شده در مپکا ...
  * نهمین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 19 آبان 1397
  * پنجمین همایش ملی زعفران | تربت حیدریه – 23 و 24 آبان 97
  * همایش بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست | مشهدمقدس – 2 شهریور 97
  * همایش ملی ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس
  * سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه | تهران – 7 و 8 آذرماه 1396
  * پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری | تهران – 11 خرداد 1396
  * دومین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی | تهران – 9 خرداد 1396
  * کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی | تهران – ۵ اسفند ۱۳۹۵
  * سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست | اردبیل – ۱۴ بهمن ۹۵
  * اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر | شیراز – ۲۳ دی ۱۳۹۵

       
       
      
         

  نشانی دفتر مپکا:            

  استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه،

  بلوار قائم، شهرک شهید جهانیان، کوچه دوم،

  دفتر مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی-مپکا (مهندس اسماعیلی اول)

  کدپستی: 9781785484

  پست الکترونیک: info@magrica.ir

  تلفن دفتر:

  » در ساعات  اداری :   05632780035

  نمابر: ---

  تلفن همراه مدیر: 09159651647

  logo-samandehi
      
  کلیه خدمات سایت مـپکا، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشد و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
  استفاده از لوگو و نام مپکا به عنوان حامی و همکار علمی، بدون اخذ مجوز کتبی از “مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی” پیگرد قانونی دارد.