هشتمین کنفرانس ملی روز ملی جهانی محیط زیست | تهران – 28 و 29 خرداد 1393

        فراخوان همایش های کشاورزی و علوم وابسته              

هشتمین کنفرانس ملی روز ملی جهانی محیط زیست

صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. روند رشد صنعتی و افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل موجب تولید آلودگی شده است و محیط زیست کشور را با مخاطرات جدی مواجه نموده است. علاوه بر آلودگی های محلی، تولید گازهای گلخانه ای می تواند اثرات زیست محیطی نگران کننده ای بر اقلیم جهانی بر جای گذارد.از این رو نیاز است تا گردهمایی های زیست محیطی در هر دو بعد ملی و جهانی موضوع اقتصاد سبز را مورد توجه قرار دهند.

اهداف برگزاری کنفرانس ملی روز ملی جهانی محیط زیست را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 •     تبلور مجموعه ظرفیت‌های علمی کشور جهت رفع معضلات زیست ‌محیطی؛
 •     ایجاد حساسیت در زمینه محیط‌ زیست بین دولت‌مردان به منظور وضع قوانین مؤثر و اجرا و نظارت مطلوب بر آن؛
 •     ایجاد بازار برای صنعتگران کشور جهت ساخت و عرضه وسایل کنترل و کاهش آلودگی؛
 •     افزایش آگاهی‌های عامه مردم در زمینه های محیط ‌زیست؛
 •     هم‌ اندیشی بین اساتید، دولت‌مردان و صنعتگران کشور؛
 •     ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر؛
 •     دستیابی به سیاست‌ها و راهبردهای کلان حفظ محیط زیست.

.

 

محورهای همایش :

1. مهندسی محیط زیست

 •  کاربرد فن آوری های نوین در پاک‌سازی و حفظ محیط زیست؛
 •  آلودگی خاک و روش‌های کنترل؛
 •  تصفیه آب و فاضلاب؛
 •  آلودگی منابع آب؛
 •  مدیریت پسماند؛
 •  آلودگی صوت؛
 •  آلودگی هوا.

2. مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی

 •  مدیریت بحران‌های زیست محیطی و روش‌های کاهش آن؛
 •  سوانح شیمیایی، هسته ای، میکروبی و بیولوژیک؛
 •  چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری؛
 •  شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی؛
 •  سوانح ناشی از حمل و نقل و ترافیک؛
 •  مدیریت ریسک.

3. مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست

 •  برنامه ‌ریزی محیط زیست شهری و روستایی؛
 •  حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری؛
 •  ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) ؛
 •  چالش‌های پایداری انرژی در ایران؛
 •  مدیریت محیط زیستو HSE؛
 •  اکوسیستم‌های آبی و خشکی؛
 •  توسعه پایدار و محیط زیست؛
 •  برنامه‌ریزی کاربری اراضی؛
 •  ارزیابی توان اکولوژیک.

4. مباحث جهانی محیط زیست

 •  تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه‌ای و اثرات اقتصادی آن؛
 •  تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی (راهبردها و سیاست‌ها) ؛
 •  تغییر اقلیمی و هزینه‌های ناشی از آن.

5. مهندسی طراحی محیط زیست

 •  طراحی محیط پایدار تفرجگاه‌های طبیعی و ذخیره‌های اکولوژیک برای استفاده طبیعت گردی؛
 •  طراحی محیط شهری پایدار با تاکید بر کاهش مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛
 •  نقش مواد و مصالح در طراحی فضاهای تفرجی (Outdoor Recreation) ؛
 •  اصول انعطاف و انعطاف پذیری در اثر تغییر آب وهوا در محیط شهری؛
 •  نقش فضاهای سبز و باز شهری در کاهش تنش‌های زیست محیطی؛
 •  اصول و مبانی طراحی محیط و منظر پایدار شهری و حومه شهری؛
 •  باززنده‌سازی و ترمیم سایت‌های متروکه صنعتی و معدنی؛
 •  طراحی اکولوژیک فضاهای شهری و حومه شهری؛
 •  حفاظت و بازسازی سایت‌های تاریخی با ارزش؛
 •  ضرورت توجه به معماری و طراحی اقلیمی.

6. مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست

 •  اقتصاد محیط زیست؛
 •  حقوق و قوانین محیط زیست؛
 •  سیاست‌گذاری کلان محیط زیست؛
 •  چالش‌های قوانین محیط زیست شهری.

7. پدافند غیرعامل در حوزه محیط زیست

 •  طراحی محیط شهری با تأکید بر کاهش آسیب پذیری در مقابل تهدیدات تسلیحاتی و تروریستی؛
 •  پاک‌سازی محیط زیست از آثار و بقایای به جای مانده از جنگ؛
 •  ارزیابی اثرات زیست محیطی سلاح‌های پلوتونیمی و فسفری؛
 •  ملاحظات پدافند غیر عامل در برنامه ریزی کاربری اراضی.

8. شهر و محیط زیست

 • روش‌ها و مدل‌های ارزیابی زیست محیطی در برنامه ریزی شهری؛
 •  برنامه ریزی ملی و منطقه ای و سیاست‌های زیست محیطی؛
 •  شاخصه های کالبدی شهر و محله بومگرا؛
 •  برنامه های توسعه شهری و محیط زیست؛
 •  منابع اکولوژیک رود- دره های شهری؛
 •  توسعه پایدار و برنامه ریزی شهری؛
 •  گردشگری شهری و محیط زیست؛
 •  تأثیر تغییر اقلیم بر شاکله شهر.

9. رسانه و محیط زیست

 •  رسانه، محیط زیست شهری و دریایی؛
 •  رسانه، آموزش، توسعه و محیط زیست؛
 •  وظیفه اخلاقی رسانه و محیط زیست.

10.  بحران آب و مدیریت جهادی

 •  سیاست ها و خط مشی در مبانی آب؛
 •  نقش استاندارد در حفظ کیفیت آب (ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب)؛
 •  آب ، فقر و توسعه؛
 •  آب مجازی؛
 •  چرخه آب؛
 •  روش های تصفیه آب؛
 •  بیماری های ناشی از آب؛
 •  فاجعه جهانی آب؛
 •  روش های پایش آلودگی آب ؛
 •  آب و فرهنگ؛
 •  بررسی نظریه های خشکسالی و راه های مقابله با آن در ایران؛
 •  بررسی نظریه هایی برای احیای دریاچه ها وتالاب ها.

11.توسعه پایدار مبتنی بر مدیریت یکپارچه منابع آب

 •  مدیریت و برنامه ریزی منابع آب؛
 •  مدیریت جامع منابع آب (تصفیه آب ، تصفیه فاضلاب و پساب ها ، آبهای زیرزمینی، آب سطحی، آب های نامتعارف) ؛
 •  اقتصاد آب (ارزیابی اقتصادی،‌ ابزارهای اقتصادی، خصوصی سازی، اقتصاد برقابی) ؛
 •  مدیریت ریسک و بحران (تغییر اقلیم، خشکسالی، سیلاب، پدافند غیرعامل) ؛
 •  مدیریت تقاضا (آب کشاورزی، آب شهری، آب و صنعت) ؛
 •  مباحث حقوقی وقانونی (قوانین، مقررات و ضوابط بخش آب) ؛
 •  آب و محیط زیست (پیکره های آبی (تالاب ها ،…) ، رودخانه ها، ارزیابی زیست محیطی) ؛
 •  مدیریت دانش و پژوهش (مدیریت دانش، مدیریت پژوهشی، فناوری های نوین) ؛
 •  زیرساخت های آبی (مسائل فنی واجرایی، مسائل اقتصادی و مالی، مسائل اجتماعی و زیست محیطی، مسائل مدیریتی)؛
 •  مسائل اجتماعی وظرفیت سازی (آموزش و آگاهی سازی عمومی، مسائل اجتماعی و مشارکت مردمی، آموزش سازمانی ومدیریتی).

12. آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیست
13. علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی
14. آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست
15. نقش محیط زیست در سلامت
16. اثرات زیست محیطی تحریم
17. آثار تغییر سبک زندگی در حفظ محیط زیست
18. تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
19. نقش محیط زیست  سالم در تامین منابع غذایی
20. فرهنگ الگوی مصرف تغذیه و حفظ محیط زیست
21.اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست

 

تاریخ های مهم:

 • تاریخ پایان ارسال مقالات کامل: 1393/03/11
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات: 1393/03/15
 • تاریخ شروع کنفرانس: 1393/03/28
 • تاریخ پایان کنفرانس : 1393/03/29

 

سایت همایش: http://wedi.ut.ac.ir

پست الکترونیکی: wediran@gmail.com

آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، پلاک 16، طبقه اول – کدپستی: 1417843451

تلفن:  61113015 و 66406607  و 66465222

نمابر : 66463525
این همایش تحت حمایت رسانه ای مپکا (مرجع پژوهش های کشاورزی ایران) برگزار و مجموعه مقالات آن نیز در مپکا منتشر خواهد گردید.

همایش و کنفرانس باغبانی – مرجع مقالات همایش و کنفرانس خاکشناسی – بانک مقالات کشاورزی و منابع طبیعی – بانک مقالات محیط زیست و شیلات – بانک مقالات زراعت و باغبانی – مقالات علمی و پژوهشی – مجلات علمی و پژوهشی کشاورزی ایران – lv[u lrhghj ;ah,vcd – ;ah,vcd – lkhfu xfdud – lpdx cdsj – adghj – lpln hslhudgd h,g – l\;h – mapka – lv[u \c,iad – fhk; lrhghj ;ah,vcd – lrhghj – fhyfhkd – همایش های کشاورزی سال ۱۳۹۳ – همایش های باغبانی سال ۱۳۹۳ – همایش های محیط زیست سال ۱۳۹۳ – همایش های شیلات سال ۱۳۹۳ – همایش های صنایع غذایی سال ۱۳۹۳ – همایش های گیاهان دارویی سال ۱۳۹۳ – همایش های توسعه پایدار سال ۱۳۹۳ – همایش های کارآفرینی سال ۱۳۹۳ – همایش های دامپروری سال ۱۳۹۳ – همایش های منابع طبیعی سال ۱۳۹۳ – همایش های زراعت و اصلاح نباتات سال ۱۳۹۳ – همایش های طیور سال ۱۳۹۳ – همایش های اقتصاد کشاورزی سال ۱۳۹۳ – همایش های ترویج و آموزش کشاورزی سال ۱۳۹۳ – همایش های جنگل سال ۱۳۹۳ – همایش های مرتع و آبخیز سال
6244 6244 و

واژگان مهم متن: ٬ ٬ ٬ ٬... آخرین مقالات ثبت شده در سایت مپکا ...
 • مقایسه تغییرات مکانی ‌مؤلفه های رواناب و رسوب و برخی پارامترهای کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از زمین آمار در منطقه فندقلوی استان اردبیل
 • بررسی روابط بین تولید رواناب و رسوب با خصوصیات خاک و پوشش گیاهی با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران در منطقه فندقلوی استان اردبیل
 • علل پیدایش آب بندانها وبررسی وضعیت موجود آن در استان گیلان
 • نقش هیدرولوژی حوضه آبخیز رودخانه آجی چای در شهرستان سراب و در یاچه ارومیه در آذربایجان شرقی
 • بررسی رابطه جمعیت و بارندگی در وقوع سیل در استان گیلان
 • بررسی استحصال جریان های سطحی به شیوه سنتی و نوین با هدف احیای اراضی و کاهش فرسایش خندقی در لیاول رودبار
 • بررسی کارآیی تصاویر ماهواره ای مودیس در برآورد تبخیر و تعرق شالیزارهای شهرستان رشت
 • روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی- اشل در رودخانه های طبیعی
 • بررسی گرادیان بارندگی در استان گیلان با استفاده از روابط تک متغیره و چند پارامتری
 • پهنه بندی مناطق مستعد استحصال آب باران برای حیات وحش با استفاده از روش سلسله مراتبی
 •  
    ... جدیدترین رویدادها و همایش های علمی ثبت شده در مپکا ...
  * نهمین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 19 آبان 1397
  * پنجمین همایش ملی زعفران | تربت حیدریه – 23 و 24 آبان 97
  * همایش بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست | مشهدمقدس – 2 شهریور 97
  * همایش ملی ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس
  * سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه | تهران – 7 و 8 آذرماه 1396
  * پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری | تهران – 11 خرداد 1396
  * دومین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی | تهران – 9 خرداد 1396
  * کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی | تهران – ۵ اسفند ۱۳۹۵
  * سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست | اردبیل – ۱۴ بهمن ۹۵
  * اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر | شیراز – ۲۳ دی ۱۳۹۵

       
       
      
         

  نشانی دفتر مپکا:            

  استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه،

  بلوار قائم، شهرک شهید جهانیان، کوچه دوم،

  دفتر مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی-مپکا (مهندس اسماعیلی اول)

  کدپستی: 9781785484

  پست الکترونیک: info@magrica.ir

  تلفن دفتر:

  » در ساعات  اداری :   05632780035

  نمابر: ---

  تلفن همراه مدیر: 09159651647

  logo-samandehi
      
  کلیه خدمات سایت مـپکا، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشد و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
  استفاده از لوگو و نام مپکا به عنوان حامی و همکار علمی، بدون اخذ مجوز کتبی از “مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی” پیگرد قانونی دارد.