اولین کنفرانس سالانه مدیریت و علوم مهندسی | 30 شهریور 93

        فراخوان همایش های کشاورزی و علوم وابسته              

اولین کنفرانس سالانه مدیریت و علوم مهندسی

بدین وسیله به استحضار کاربران محترم مرجع پژوهش های کشاورزی ایران و سایر پژوهشگران حوزه علوم مهندسی می رساند «اولین کنفرانس سالانه مدیریت و علوم مهندسی» در تاریخ 30 شهریور 1393 برگزار می گردد.

محورهای اصلی کنفرانس:

 • مدیریت
 • کامپیوتر و فناوری
 • کشاورزی و محیط زیست
 • صنایع
 • عمران
 • معماری
 • مکانیک
 • برق و الکترونیک

 

محورهای کنفرانس در زیر مجموعه کشاورزی و محیط زیست :

مباحث نوین در مهندسی کشاورزی
کاربرد بیوتکنولوژی و کشت بافت در علوم کشاورزی – فیزیولوژی عملکرد محصولات کشاورزی – تأثیر تنش در تولید محصولات کشاورزی – فیتوشیمی و تولید گیاهان دارویی و ادویه‌ای – کاربرد هورمون‌ها در کشاورزی – کنترل آفات و بیماریها در کشاورزی – تغذیه معدنی و بیولوژیکی گیاهان – تولید محصولات ارگانیک – کاربرد علوم نانو در کشاورزی – اکولوژی کشاورزی – کاربرد GIS در کشاورزی – میکروبیولوژی، امنیت و سلامت غذایی در علوم کشاورزی – مکانیزاسیون و ماشین‌های کشاورزی – کاربرد ژنتیک کمی و مولکولی در تولید محصولات کشاورزی و دامی – نقش تکنیک‌های تولید مثلی در تولیدات دامی – پتانسیل محصولات فرعی در خوراک دام – کاربرد نرم افزارهای رایانه‌ای در پیشرفت علوم کشاورزی

 يافته های پژوهشی كشاورزی
آفات و بیماری های گیاهی – اقتصاد، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی – به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی – ترویج و توسعه روستایی – ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون – میوه های مناطق معتدله

اقتصاد کشاورزی ایران
امنیت غذایی، مدیریت منابع آب، محیط زیست – سیاست‌های کلان و خرد سرمایه‌گذاری – تامین مالی: نهادها و کارکردها – تولید و بهره‌وری – تحقیقات، آموزش و فناوری – بازاریابی و زنجیرة عرضه – تجارت نهاده‌ها و محصولات – مدیریت ریسک – بازار حامل‌های انرژی – سلامت غذا – مدیریت پایدار منابع طبیعی – آثار زیست‌محیطی توسعة کشاورزی- تغییرات اقلیمی

فرآورده های طبيعی در کشاورزی
جداسازی فرآورده های طبیعی و توضیح ساختار – متدولوژی و سنتز فرآورده های طبیعی و غیرطبیعی – بیوسنتز فرآورده های طبیعی – فرآورده های طبیعی و یافته های دارویی – متدولوژی سنتزو کاتالیزور – شیمی دارویی و بیو ارگانیک – داروشناسی و سم شناسی فرآورده های طبیعی – فرآورده های طبیعی و ارتباط شیمیایی – متدولوژی کنترل کیفیت و آنالیز دارویی – فرآورده های طبیعی دریایی – بیولوژی شیمیایی – فرآورده های طبیعی و نانو تکنو لوژی – فرآورده های طبیعی و مهندسی داروسازی – فرآورده های طبیعی و مواد غذایی – فرآورده های طبیعی و آفت کش ها – کاربرد فرآورده های طبیعی – فرآورده های طبیعی برای سلامتی و زیبایی – کاربرد در زمینه های پزشکی و دارویی

مباحث نوین در علوم باغبانی
کاربرد هورمون‌های گیاهی – روش های نوین در تغذيه محصولات باغباني – تولید ارگانیک محصولات باغبانی: مشکلات و راهکارها – راهکارهای کاهش یا استفاده از ضایعات محصولات باغبانی – راهکارهای نو برای مقابله با کاهش عملکرد ناشی از تنش های محیطی – کنترل بیولوژیک آفات و کاربرد کودهای زیستی در تولید محصولات باغبانی – نقش بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی در رفع چالشهای تولید محصولات باغبانی – کاربرد تجهیزات و فناوری های نوین در تولید محصولات باغی و صنعت گلخانه داری – تولید گیاهان دارویی با تأکید بر فرصت های پیش رو

مباحث نوین در علوم زراعت و اصلاح نباتات
ژنتیک و تنوع زیستی – زیست فناوری کشاورزی – تولیدات گیاهان زراعی – فیزیولوژی گیاهان زراعی – اکولوژی گیاهان زراعی – فناوری بذر – مدیریت علف‌های هرز – گیاهان جدید و فراموش شده- کاربرد فناوری نانو و بیوتکنولوژی در تولیدات زراعی – اثرات تنشهای زنده و غیر زنده بر تولیدات زراعی – اهمیت کودهای بیولوژیکی بر تولیدات زراعی – روشها و تکنیکهای نوین تغذیه گیاهی – جنبه های اکوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی در شرایط دیم – اثر تنشهای محیطی بر تولید متابولیتهای ثانویه در گیاهان دارویی – استفاده از آبهای نامتعارف و مدیریت آبیاری در زراعت

تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی – چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی – بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی – چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی – کشاورزی با رویکرد دام و طیور – بحران آب در بخش کشاورزی – تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری – آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور – آمایش سرزمین، شناخت استعدادها – تولید پایدار، امنیت تولیدکننده

منابع شیلاتی دریای خزر
لیمنولوژی – بیولوژی – فیزیولوژی آبزیان – تنوع زیستی – تکثیر و پرورش آبزیان – تکثیر و پرورش ماهیان زینتی – بهداشت و بیماری های آبزیان – فناوری زیستی و نانوفناوری – ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان – روش های نوین صید آبزیان – مدیریت و ارزیابی ذخایر آبزیان – حفاظت محیط زیست، اکوتوریسم و مدیریت سواحل – ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی – عمل آوری فرآورده های نوین شیلاتی – کنترل کیفی فرآورده های شیلاتی – بازاریابی و بسته بندی آبزیان

راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع
اکوتکنیک‌‌های کنترل آفات و عوامل بیماری‌زا، علفهای هرز و تولیدگیاهان زراعی – جنبه‌های اکوفیزیولوژیک افزایش عملکرد و کیفیت گیاهان زراعی – معرفی و توسعه کشت گیاهان زراعی جدید و فراموش شده – تنش‌های زیستی و غیر زیستی در تولید گیاهان زراعی – تعدیل اثرات نامطلوب محیطی بر تولیدات کشاورزی – مدیریت پایدار سیستم‌های تولید گیاهان زراعی – فناوری‌های نوین در تولید گیاهان زراعی – مدل سازی گیاهان زراعی 9- بهداشت و پرورش دام و طیور
تغذیه دام و طیور – پرورش دام و طیور – فیزیولوژی – ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور – بهداشت و بیماریهای دام و طیور

ضايعات محصولات كشاورزي
ساز و كارهاي بروز ضايعات كمی یا كيفي – مهندسي ژنتيك، زيست فناوري و مقوله ضايعات – روش‌هاي اندازه‌گيري و برآورد ميزان ضايعات كشاورزي – بررسي مقاومت محصولات در برابر افت كيفي – نقش كشاورزي دقيق و مكاترونيك در كاهش ضايعات – سامانه‌هاي توليد انرژي از ضايعات كشاورزي – مدلسازي ضايعات و مطالعات جنبه‌هاي اقتصادي – مديريت توليد و كاهش ضايعات – روش‌هاي بازيافت و استفاده از ضايعات – استفاده مجدد از پسماند و پساب در كشاورزي – توجه به مزارع و استفاده از زباله هاي آلي در حيوانات و تغذيه طيور – بازيافت و استفاده از پسماندهاي كشاورزي و ساير پسماندهاي آلي – روش هاي بهبود كيفيت و بهينه سازي توليد شيرابه كمپوست و تصفيه خانه فاضلاب – افزايش اطلاعات عمومي جامعه در مورد بازيافت و كاهش زباله هاي خانگي و ارگانيك- استفاده از ضايعات صنايع غذايي در كشاورزي

آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
آبخيزداري و استحصال آب – تغذيه مصنوعي – سيستم هاي سطوح آبگير باران – پرده آب بند و سدهاي زيرزميني – مديريت منابع آب و خاك – فرسايش آبي – آبياري و زهكشي – هيدرولوژي، هيدروليك و ساختمان هاي انتقال آب – كاربرد كامپيوتر در مسائل آب و خاك – مهندسي ارزش و اقتصاد مهندسي در مسائل آب – بهره برداري از منابع آب غير متعارف – خشكسالي در هواشناسي و كشاورزي – حفاظت آب و خاک و روش های نوین مقابله با کم آبی – علوم و مهندسی آب و خاک

 

 

تاریخ های مهم :

 • تاریخ دریافت اصل مقالات: 30 مرداد 1393
 • تاریخ اعلام نتایج داوری: 10 شهریور 1393
 • تاریخ برگزاری کنفرانس: 30 شهریور 1393

 

سایت همایش: www.emes2014.com

 تلفن: 0131-2293565

فکس: 0131-4224761

ایمیل: info@emes2014.com
این همایش تحت حمایت رسانه ای مپکا (مرجع پژوهش های کشاورزی ایران) برگزار و مجموعه مقالات آن نیز در مپکا منتشر خواهد گردید.

همایش و کنفرانس باغبانی – مرجع مقالات همایش و کنفرانس خاکشناسی – بانک مقالات کشاورزی و منابع طبیعی – بانک مقالات محیط زیست و شیلات – بانک مقالات زراعت و باغبانی – مقالات علمی و پژوهشی – مجلات علمی و پژوهشی کشاورزی ایران – lv[u lrhghj ;ah,vcd – ;ah,vcd – lkhfu xfdud – lpdx cdsj – adghj – lpln hslhudgd h,g – l\;h – mapka – lv[u \c,iad – fhk; lrhghj ;ah,vcd – lrhghj – fhyfhkd – همایش های کشاورزی سال ۱۳۹۳ – همایش های باغبانی سال ۱۳۹۳ – همایش های محیط زیست سال ۱۳۹۳ – همایش های شیلات سال ۱۳۹۳ – همایش های صنایع غذایی سال ۱۳۹۳ – همایش های گیاهان دارویی سال ۱۳۹۳ – همایش های توسعه پایدار سال ۱۳۹۳ – همایش های کارآفرینی سال ۱۳۹۳ – همایش های دامپروری سال ۱۳۹۳ – همایش های منابع طبیعی سال ۱۳۹۳ – همایش های زراعت و اصلاح نباتات سال ۱۳۹۳ – همایش های طیور سال ۱۳۹۳ – همایش های اقتصاد کشاورزی سال ۱۳۹۳ – همایش های ترویج و آموزش کشاورزی سال ۱۳۹۳ – همایش های جنگل سال ۱۳۹۳ – همایش های مرتع و آبخیز سال
5249 5249 و

واژگان مهم متن: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬... آخرین مقالات ثبت شده در سایت مپکا ...
 • مقایسه تغییرات مکانی ‌مؤلفه های رواناب و رسوب و برخی پارامترهای کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از زمین آمار در منطقه فندقلوی استان اردبیل
 • بررسی روابط بین تولید رواناب و رسوب با خصوصیات خاک و پوشش گیاهی با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران در منطقه فندقلوی استان اردبیل
 • علل پیدایش آب بندانها وبررسی وضعیت موجود آن در استان گیلان
 • نقش هیدرولوژی حوضه آبخیز رودخانه آجی چای در شهرستان سراب و در یاچه ارومیه در آذربایجان شرقی
 • بررسی رابطه جمعیت و بارندگی در وقوع سیل در استان گیلان
 • بررسی استحصال جریان های سطحی به شیوه سنتی و نوین با هدف احیای اراضی و کاهش فرسایش خندقی در لیاول رودبار
 • بررسی کارآیی تصاویر ماهواره ای مودیس در برآورد تبخیر و تعرق شالیزارهای شهرستان رشت
 • روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی- اشل در رودخانه های طبیعی
 • بررسی گرادیان بارندگی در استان گیلان با استفاده از روابط تک متغیره و چند پارامتری
 • پهنه بندی مناطق مستعد استحصال آب باران برای حیات وحش با استفاده از روش سلسله مراتبی
 •  
    ... جدیدترین رویدادها و همایش های علمی ثبت شده در مپکا ...
  * نهمین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 19 آبان 1397
  * پنجمین همایش ملی زعفران | تربت حیدریه – 23 و 24 آبان 97
  * همایش بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست | مشهدمقدس – 2 شهریور 97
  * همایش ملی ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس
  * سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه | تهران – 7 و 8 آذرماه 1396
  * پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری | تهران – 11 خرداد 1396
  * دومین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی | تهران – 9 خرداد 1396
  * کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی | تهران – ۵ اسفند ۱۳۹۵
  * سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست | اردبیل – ۱۴ بهمن ۹۵
  * اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر | شیراز – ۲۳ دی ۱۳۹۵

       
       
      
         

  نشانی دفتر مپکا:            

  استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه،

  بلوار قائم، شهرک شهید جهانیان، کوچه دوم،

  دفتر مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی-مپکا (مهندس اسماعیلی اول)

  کدپستی: 9781785484

  پست الکترونیک: info@magrica.ir

  تلفن دفتر:

  » در ساعات  اداری :   05632780035

  نمابر: ---

  تلفن همراه مدیر: 09159651647

  logo-samandehi
      
  کلیه خدمات سایت مـپکا، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشد و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
  استفاده از لوگو و نام مپکا به عنوان حامی و همکار علمی، بدون اخذ مجوز کتبی از “مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی” پیگرد قانونی دارد.