اولین کنفرانس ملی اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار | تهران – 29 بهمن 94

        فراخوان همایش های کشاورزی و علوم وابسته              

اولین کنفرانس ملی اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پايدار توسط اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران بهمن ماه 1394 در تهران برگزار می گردد.


سایت همایش:   http://www.iusd.ir


محورهای همایش :

مهندسی معماری و توسعه پایدار

–   مصالح و فن آوري هاي نوين در معماری

–   معماری و هویت شهری

–   معماری پایدار

–   باستان شناسی ومیراث شهری

–   معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

–   روشها و فناوریهای نو در در معماری

–   انرژی های نو در معماری

–   سبک شناسی معماری

–   معماری خیابانی

–   تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

–   گرافیک شهری

–   معماری ایرانی وتوسعه پایدارشهری

–   معماری ومحیط زیست

–   معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

–   معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

–   نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه

–   الگوهای معماری بومی

–   معماری منظر

–   معماری اسلامی و توسعه پایدار

–   بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری

–   و سایر ایده های نوین در زمینه معماری

 

شهرسازی وتوسعه پایدار

–   بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(

–   شهرسازی نوین و توسعه پایدار

–   سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

–   ناپايداري شهر و عوامل موثر

–   شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

–   حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار

–   شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

–   تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

–   توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

–   كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

–   الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي

–   المان های شهری و محورهاي مرتبط

–   برنامه ریزی منطقه ای و شهری

–   طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني

–   مشارکت در امور شهری

–   بهسازی و نوسازی شهری

–   ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري

–   سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پايدار

–   بافت های تاریخی و بهسازی آثار تاریخی

–   نوسازی شهری

–   برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري

–   شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

–   شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

–   وسایر ایده های مرتبط باشهرسازی وتوسعه پایدار

 

گردشگری ،میراث فرهنگی ومیراث شهری

–   ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی

–   بازاریابی بین‎الملی درجهانگردی ورفتار مصرف کننده

–   معماری،گردشگری ومیراث شهری

–   باستان شناسی وگردشگری پایدار

–   گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر

–   گردشگری،طبیعت گردی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی و اقلیم وآب وهوا

–   جغرافیا و گردشگری(کلیه محورها)

–   گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

–   گردشگری ،معماری، شهرسازی وتوسعه پایدار

–   استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري(اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و…)

–   گردشگري مذهبي ،فرهنگی و پزشکی

–   گردشگری وموزه ها وموسیقی های محلی وصنایع دستی

–   مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران

–   گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)

–   گردشگری ، آمایش سرزمین وهمبستگی ملی

–   جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری

–   گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی

–   گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی

–   گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوری اطلاعات،IT

–   تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎وتعامل‎فرهنگی

–   گردشگری،نظم وامنیت و توسعه مناطق مرزی ومناطق محروم

–   سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی و روش های کمی در جهانگردی

–   گردشگری ، فرودگاه ها وحمل ونقل هوایی

–   کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری

–   ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری

–   نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری

–   گردشگری عصبی

–   گردشگری ،کشاورزی ومحیط زیست پایدار

–   سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری،میراث فرهنگی  و توسعه پایدار

 

ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار

–   علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین

–   جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی

–   جغرافیا وآمایش سرزمین

–   جغرافیا ومدیریت جامع شهری

–   جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار

–   جغرافیار ومدیریت زیست محیطی

–   جغرافيا ومديريت بحران

–   كاربري اراضي درشهرها

–   حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي

–   شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

–   الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي

–   مشارکت در امور شهری

–   وسایر ایده های نوین درزمینه علوم جغرافیایی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار

 

مدیریت وبرنامه ریزی شهری

–   فرهنگ شهر نشینی

–   شهروند و حقوق شهروندی

–   ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

–   تعامل در فضای شهری

–   روانشناسی محیطی

–   روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

–   شهر و حقوق شهروندی

–   طراحی وفضاهای شهری

–   مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

–   برنامه ریزی کالبدی شهری

–   برنامه ریزی منطقه ای و شهری

–   مدیریت شهری

–   برنامه هاي توسعه شهري

–   مدیریت پروژه های شهری

–   مدیریت بحران

–   برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

–   مشارکت در امور شهری

–   گردشگری شهری

–   ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری

–   بهسازی و نوسازی شهری

–   نماهای شهری

–   تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

–   كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

–   مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

 

محورهای محیط زیست شهری

–   محيط زيست و انواع آلودگي ها

–   مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها

–   برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري

–   جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار

–   شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

–   کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

–   شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

–   فضای سبز و محیط زیست شهری

–   مسائل محیط زیست کلان شهرها

–   اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

–   شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

–   اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

–   اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

–   مدیریت پسماند در شهرها

–   ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری

–   نانو ومحيط زيست

–   روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

–   فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

–   حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

–   كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی

–   تغيير اقليم ومحيط زيست

–   مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

–   ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار

–   گردشگري ومحيط زيست

–   ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

محـــــورهــــــــــــــای آزاد

 

.


زمانبندی همایش (تاریخ های مهم):

 • آخرین مهلت ارسال مقالات :  20 دی ماه 1394
 • آخرین مهلت ثبت نام درهمایش: 10 بهمن ماه 1394
 • برگزاری همایش:  29 بهمن ماه 1394
 • محل برگزاری: تهران

.


اطلاعات تماس دبیرخانه :

 • آدرس دبیرخانه : تهران – خیابان نجات الهی جنوبی-نبش کوچه ارشد – اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران- طبقه سوم
 • تلفکس : 44240891
 • فکس: 66047993  (امکان پاسخگویی ندارد)
 • پاسخگویی به سوالات وپرسش ها:    09303217479  (ازساعت9الی14)
 • پست الکترونیک :  info@iusd.ir

 

 

 

13267 13267 و

واژگان مهم متن: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬... آخرین مقالات ثبت شده در سایت مپکا ...
 • مقایسه تغییرات مکانی ‌مؤلفه های رواناب و رسوب و برخی پارامترهای کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از زمین آمار در منطقه فندقلوی استان اردبیل
 • بررسی روابط بین تولید رواناب و رسوب با خصوصیات خاک و پوشش گیاهی با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران در منطقه فندقلوی استان اردبیل
 • علل پیدایش آب بندانها وبررسی وضعیت موجود آن در استان گیلان
 • نقش هیدرولوژی حوضه آبخیز رودخانه آجی چای در شهرستان سراب و در یاچه ارومیه در آذربایجان شرقی
 • بررسی رابطه جمعیت و بارندگی در وقوع سیل در استان گیلان
 • بررسی استحصال جریان های سطحی به شیوه سنتی و نوین با هدف احیای اراضی و کاهش فرسایش خندقی در لیاول رودبار
 • بررسی کارآیی تصاویر ماهواره ای مودیس در برآورد تبخیر و تعرق شالیزارهای شهرستان رشت
 • روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی- اشل در رودخانه های طبیعی
 • بررسی گرادیان بارندگی در استان گیلان با استفاده از روابط تک متغیره و چند پارامتری
 • پهنه بندی مناطق مستعد استحصال آب باران برای حیات وحش با استفاده از روش سلسله مراتبی
 •  
    ... جدیدترین رویدادها و همایش های علمی ثبت شده در مپکا ...
  * نهمین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 19 آبان 1397
  * پنجمین همایش ملی زعفران | تربت حیدریه – 23 و 24 آبان 97
  * همایش بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست | مشهدمقدس – 2 شهریور 97
  * همایش ملی ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس
  * سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه | تهران – 7 و 8 آذرماه 1396
  * پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری | تهران – 11 خرداد 1396
  * دومین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی | تهران – 9 خرداد 1396
  * کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی | تهران – ۵ اسفند ۱۳۹۵
  * سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست | اردبیل – ۱۴ بهمن ۹۵
  * اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر | شیراز – ۲۳ دی ۱۳۹۵

       
       
      
         

  نشانی دفتر مپکا:            

  استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه،

  بلوار قائم، شهرک شهید جهانیان، کوچه دوم،

  دفتر مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی-مپکا (مهندس اسماعیلی اول)

  کدپستی: 9781785484

  پست الکترونیک: info@magrica.ir

  تلفن دفتر:

  » در ساعات  اداری :   05632780035

  نمابر: ---

  تلفن همراه مدیر: 09159651647

  logo-samandehi
      
  کلیه خدمات سایت مـپکا، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشد و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
  استفاده از لوگو و نام مپکا به عنوان حامی و همکار علمی، بدون اخذ مجوز کتبی از “مرکز پیشبرد خدمات و کاوش اطلاعات علمی” پیگرد قانونی دارد.